Help onsHelp met de organisatie

De Studentuit Isolement

Vismarkt, Groningen | Woensdag 10 maart 2021 14:00 - 15:30

Lijdt de mentale gezondheid van jou en/of de mensen om je heen ook onder de huidige corona maatregelen? Meld je aan voor het coronaproof protest en help mee met het aankaarten en bestrijden van psychische problematiek onder jongeren.

Meld je aan

De aanmeldingen zijn momenteel gesloten.

Er zijn 728/1000 aanmeldingen voltooid voor het protest in Groningen

Door je aan te melden erken je alle benoemde punten op deze pagina en ga je hier tevens mee akkoord.

InformatieCORONAPROOF PROTEST VOOR EN DOOR JONGEREN

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep universitaire studenten die zich niet meer kunnen vinden in de huidige overheidsmaatregelen ter aanzien van de Corona pandemie. Daarom organiseren we een vreedzaam, coronaproof protest, met als doel het onder de aandacht brengen van de ernst van de groeiende psychische problematiek onder jongeren, als gevolg van de corona maatregelen. We handelen niet vanuit egoïsme, maar vanuit noodzaak. We achten onszelf niet belangrijker dan andere generaties. We weten dat de huidige situatie moeilijk is voor iedereen, dat er ook veel leed is binnen andere delen van de samenleving. Wij ondermijnen niet andermans zorgen, maar opperen slechts de onze. We vragen hiervoor begrip en erkenning.

Wat gaan we doen?

Door met 1000 mensen op de Vismarkt te staan, pleiten we voor versoepeling van maatregelen voor jongeren, om hoognodig sociaal contact te bevorderen en zo eenzaamheid en depressie te bestrijden. De datum 10 maart is gekozen omdat het één jaar is na de invoering van de eerste beperkende maatregelen ter bestrijding van de pandemie. Inmiddels, een jaar later, is er meer kennis over de ziekte, de behandeling en de verspreiding ervan, en kunnen we stellen dat op dit moment vooral de maatregelen, meer dan het virus zelf, voor de jongeren in Nederland een heel erg grote tol eisen.

Meer dan ooit tevoren is het belangrijk te erkennen dat het welzijn van mensen bestaat uit een balans tussen de fysieke én de mentale gezondheid. Aandacht voor de tweede is te weinig terug te vinden binnen het huidige beleid. Jongeren zijn massaal bereid in te leveren, dat hebben we het afgelopen jaar gezien, maar de rek is eruit voor veel middelbare scholieren, studenten en jongeren. De huidige maatregelen en het gebrek aan perspectief gaat nu ten koste van hun mentale gezondheid en algemene ontwikkeling. Juist in deze levensfase is het nodig om samen te zijn met je leeftijdsgenoten, om je te uiteindelijk te ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene. Deze jaren zijn bepalend voor je toekomst, en één jaar is relatief heel lang in het leven van een jongere. Verhoudingsgewijs leveren jongeren erg veel in, misschien meer dan de rest van de samenleving, terwijl het virus voor hen het minst gevaarlijk is. Het is tijd om een balans te vinden.

Wat willen we bereiken?

Aandacht en begrip voor de psychische problematiek onder de jongeren en studenten als gevolg van de coronamaatregelen. Betere afweging van beide kanten van de maatregelen. Minder maatregelen aanstellen onder het mom van: ‘alle kleine beetjes helpen’. Meer evenwicht: hoeveel levert iets op, hoe zwaar weegt het op ons mentale welzijn?

Evenredigheid binnen de maatregelen. Jongeren leveren verhoudingsgewijs erg veel in: wie zijn er het vaakst buitenshuis na 21 uur? Wie gaan er het meest naar de sportschool? Wie mogen er helemaal geen fysiek onderwijs meer hebben? Wij pleiten voor maatregelen met een gelijkere impact op ieders leven, in plaats van gelijke maatregelen voor iedereen. Zorgvuldigheid binnen de maatregelen: wat is wél mogelijk op een veilige manier?

Om de psychische problemen te bestrijden, geven we de volgende suggesties:

 • Meer fysiek onderwijs
  Studiegenoten ontmoeten en fysiek contact tussen studenten is vaak de grootste bron van motivatie voor studenten om te blijven leren. Daarnaast komen studenten om in de schulden, maar krijgen ze hier het minimale voor terug. Sommige eerstejaarsstudenten hebben hun studiegenoten nog nooit ontmoet en veel hogerejaarsstudenten zijn al een jaar niet op de universiteit geweest. De motivatie is zoek en de zorgen voor de toekomst bouwen zich op.
 • Opening sportfaciliteiten
  Fit blijven is heel belangrijk voor mentale en fysieke gezondheid. Dit kan ook coronaproof.
 • Afschaffen van de avondklok
  De avondklok is een stap te ver voor heel veel studenten die geen relatie of leuke huisgenoten hebben. Dit draagt veel bij aan de eenzaamheid en het opgesloten gevoel.

Faciliteer meer mogelijkheden voor jongeren om coronaproof sociaal contact te hebben. Door de bovengenoemde punten, of bijvoorbeeld het openen van terrassen.

Alles coronaproof, maar wel met het doel om sociaal contact te bevorderen en zo jongeren ademruimte te bieden.

Hoe dan?

Locatie
Vismarkt Groningen
Datum
10-03-2021
Tijd
14:00 – 15:30 uur
Wat
Een coronaproof protest met een tijd vullend programma met sprekers etc, nog nader te specificeren. Dit alles in overleg met de lokale autoriteiten.
Spandoeken, studie/studenten verenigingsvlaggen toegestaan.
Maximaal 1000 aanwezigen toegestaan, meld je individueel aan via het aanmeldingssysteem, vol = vol. Wil je vrienden meenemen, dan zullen zij zich ook moeten aanmelden.
Coronaproof
Alleen plaatsnemen op één van de markeringen uitgetekend op de grond, om de 1.5meter regel te waarborgen. Het dragen van een mondkapje wordt aangemoedigd.

Hoe kan ik helpen?

 • Allereerst: meld je aan voor het protest, neem je meest pakkende spandoek mee en houd je aan de regels.
 • Deel de link naar deze site met zoveel mogelijk mensen! Mochten we de 1000 aanmeldingen bereikt hebben, zul je je alsnog kunnen aanmelden om aan te geven dat je de actie steunt, ook al kan je fysiek niet deelnemen.
 • Kan je bijdragen, heb je andere ideeën, suggesties voor sprekers, of wil je een soortgelijk initiatief opzetten in een andere regio, neem gerust contact met ons op door te mailen naar contact@destudentuitisolement.nl! Het zou nog veel indrukwekkender zijn als er 10 maart jongeren protesteren op meerdere plekken door het land.
 • Om een protest mogelijk te maken met een podium en geluidsinstallatie etc. hebben we wat onkosten gemaakt. Het zou super zijn als je ons met een kleine, vrijwillige bijdrage zou willen helpen deze kosten te betalen. Via deze link kan je een bedrag doneren. Mochten we meer geld binnen krijgen dan nodig, dan zullen we de link weghalen en het overtollige bedrag doneren aan een (nog nader te specificeren) goed doel.

Belangrijk

 • Het idee van dit protest is niet het ontkennen van het bestaan van COVID-19, slechts het aankaarten van de nevenschade als effect van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19.
 • Hoe leuk het ook zou zijn om er een groot festival van te maken, dit mag niet gebeuren. De enige manier om een legaal protest te waarborgen, serieus genomen te worden en sympathie op te roepen, is door ons ten alle tijde te houden aan de corona maatregelen. Dit is van groot belang om positief in het nieuws te komen en zo geen contraproductief effect op te roepen.
 • Het protest is volledig vreedzaam, vernielingen, opruiende taal etc. wordt absoluut niet getolereerd en daartegen zal worden opgetreden.
 • Na anderhalf uur zullen we iedereen moeten verzoeken de vismarkt te verlaten, doe dit dan ook.
 • Mocht je je niet kunnen vinden in één of meer van de bovengenoemde punten, meld je dan alsjeblieft niet aan om deel te nemen aan het protest. Het gaat om een serieus probleem -de psychische problematiek onder jongeren-, en er werken mensen hard om een sterk protest neer te zetten, heb hier respect voor. Hopelijk kunnen we dan snel terug naar een maatschappij waar sociaal contact wél aangemoedigd wordt!

Artikelen

Organisatie

 • Nikki Potze

  Organisator

  Bachelor student Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

 • Casper Farret Jentink

  Organisator

  Master student Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

Met dank aan Jeroen van der Werff

Gesponsord door

Gesteund door

Jouw logo ook hier? Neem contact met ons op

© 2021 De Student uit Isolement, Alle rechten voorbehouden.